Hloubka ostrosti, hyperfokální vzdálenost

je jakousi charakteristikou toho, co všechno bude ostré, zaosříme-li na určitou vzdálenost

ovlivňuje se clonou

čím větší clona, tím větší hloubka ostrosti

zacloněním odstraníme paprsky, které jdou dále od optické osy, čímž se dostáváme do gaussova prostoru

je to vzdálenost taková, že když na ni zaostříme, tak všechno v této vzdálenosti a ve vzdálenosti větší je ostré

na objektivech se vyznačuje jako nekonečno

využívá se u kompaktních foto, kde má hodnotu např. 1,5 m

Zvětšovací přístroj

základní části:

podstavná deska

stojan

hlava - zdroj světla (žárovka - mléčná, čirá+matnice)

filtry

kondenzor - 2 spojné čočky

rámeček na film

měch

objektiv

Práce na zvětšovacím přístroji

mechanický posuv hlavy po rameni zvětšováku

ostření

hlava může obsahovat místo na filtry, nebo může jít o barevnou hlavu se zabudovanými filtry

Rozklad světla

bílé světlo je složeno ze 7 různých spektrálních barev

každá má svou vlnovou délku

průchodem světla optickým hranolem se toto rozloží na zmíněných 7 barev

Barva

Frekvence (Hz)

lambda (nm)

červená

4,6x1014

650

oranžová

5x1014

600

žlutá

5,2x1014

580

zelená

5,75x1014

525

azurová

   

modrá

6,7x1014

450

fialová

7,5x1014

400

 

nyní uvažujme o světle jako o elektromagnetickém vlnění; vysvětlíme jevy jako jsou ohyb světla a šíření světla právě z hlediska světla jako vlnění

Huygensův princip

jde o princip vysvětlující šíření vlnění v určitém prostředí

dorazí-li vlnění do určitého místa, stává se prostředí v tomto místě tzv. sekundárním zdrojem vlnění

spojením všech míst kam se vlnění dostane za stejný časový okamžik nazýváme vlnoplocha

sekundární zdroje vlnění vytvářejí sekundární, elementární (základní) vlnoplochy

vnější obal těchto elementárních vlnoploch je další vlnoplochou původního (primárního) zdroje vlnění

Ohyb světla

- vysvětlujeme dle Huygensova principu

 

Zpět na hlavní stranu